หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมกราคม63 arrow โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
 timeline_20200122_205251โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกภาคสนามให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่ราชการสนามและสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 1742 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชน วันที่  22 มกราคม 2563 
 timeline_20200122_205312
 timeline_20200122_205318
 timeline_20200122_205321
 timeline_20200122_205309
 timeline_20200122_205305
 timeline_20200122_205315
 timeline_20200122_205259
 timeline_20200122_205251
 timeline_20200122_205248
 timeline_20200122_205257
 timeline_20200122_205328
 timeline_20200122_205324
 
Next>