หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมกราคม63 arrow โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
 timeline_20200114_114129โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.32 เข้าร่วมกิจกรรม "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เป็นโครงการสร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเอง ในโอกาสนี้ ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู่ว่าราชการจังหวัดลำปาง และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่  14 มกราคม 2563
 timeline_20200114_114133
 timeline_20200114_140217
 timeline_20200114_114137
 timeline_20200114_114151
 timeline_20200114_114129
 timeline_20200114_114155
 timeline_20200114_114153
 timeline_20200114_114139
 timeline_20200114_114134
 
 
<Previous   Next>