หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวธันวาคม62 arrow ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่
ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่
129 ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ 
    งานเวชกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก วศะ กสิวัฒน์ ,พันโท หญิง จิตรมาศ ช่วยหนู พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บ  ในหน่วยฝึกทหารใหม่  ห้วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่   ร.17 ,ป.พัน17 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ จังหวัดพะเยา
- วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่  มทบ.37 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.ร.7 จว.เชียงใหม่  ,ร.7 พัน.1 ,ป.พัน.7  จังหวัดเชียงใหม่  
 timeline_20191213_205621
 111
 112
 129
 114
 116
 122
 123
 1214
 timeline_20191213_205616
 timeline_20191213_205800
 timeline_20191213_205818
 120
 
 
 
 
 
 
 
<Previous   Next>