หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤศจิกายน62 arrow ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย
ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย
0144 ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2562 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุอัคคีภัยภายในห้องพักผู้ป่วย หอผู้ป่วยอายุรกรรม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกำลังพล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากงานมณฑลทหารบกที่ 32  ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  วันที่   20  พฤศจิกายน 2562  
 0083
 0084
 0087
 0089
 0093
 0063
 0141
 0143
 0144
 0129
 0139
 0053
 0048
 0016
 0049
 0045
 
Next>