ทอดกฐินสามัคคี
0019 ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สมทบทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ณ.วัดท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ลำปาง โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 IMG_9439
 IMG_9454
 IMG_9998
 0026
 0019
 IMG_0043
 IMG_0047
 IMG_0046
 0047
 0073
 
 
<Previous