หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวตุลาคม62 arrow มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
 S__14311679_0มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  พลโท ชาญชัย  ติกขะปัญโญ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  พลตรี นิมิตร์  สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยทางมูลนิธิได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 3,692,000 บาท  ให้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน 2558  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง  ณ.ห้องสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก    วันที่ 29 ตุลาคม 2562
 S__14311679_0
 S__14311665
 S__14311671
 S__14311678
 S__14196847
 S__14196852