หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกรกฏาคม62 arrow โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"
โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"
6  โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี พร้อมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์ร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลาย โดยการเดินเคาะประตูหน้าบ้านรณรงค์ให้ความรู้ในการช่วยป้องกันลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก ให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2 และชุมชนบ้านต้าหน้าค่ายฯ วันที่   25 กรกฏาคม 2562
 6
 9
 1
 2
 3
 4
 5
 7
 
 
 
 
 
<Previous   Next>