วันพยาบาลสากล
timeline_20190514_124049 วันพยาบาลสากล  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล โดยมี พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานกิจกรรม "พยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล ตลอดจนพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในสังคมมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่หลากหลายในปัจจุบันก็ตาม ณ ลานเกียรติยศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 14 พ.ค.2562   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 timeline_20190514_124046
 timeline_20190514_124044
 timeline_20190514_124047
 timeline_20190514_124049
 timeline_20190514_124050
 timeline_20190514_124051
 
 
Next>