หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมีนาคม62 arrow มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
0019 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล  
    พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์  หัวหน้ากองการพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการพยาบาล ประจำปี 2562  ให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ประกอบคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ ห้องประชุม 2   วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2562 
 0037
 0019
 0035
 0027
 0026
 0022
 
 
 
 
 
 
 
<Previous