กิจกรรม Big Cleaning Day 62
 0039กิจกรรม Big Cleaning Day  62
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day 62"  โดยมีพันเอกหญิงหนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day  พร้อมกิจกรรมทำความสะอาดรอบพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อความสวยงาม เน้นความปลอดภัยในการทำงาน  และพร้อมให้บริการ   วันที่  16  มกราคม 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 0065
 0064
 0039
 0014
 0027
 0004
 0005
 0081
 0105
 0115
 0123
 0002
 
<Previous   Next>