หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤศจิกายน61 arrow บรรยายวิชาการ “Hyperglycemic Crisis”
บรรยายวิชาการ “Hyperglycemic Crisis”
 IMG_3658บรรยายวิชาการ "Hyperglycemic Crisis"   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการให้แก่ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  หัวข้อ  "Hyperglycemic Crisis DKA HHS Hyprglycemia การปรับ insulin ในผู้ป่วย chronic illness ที่แอดมิทในโรงพยาบาล " ณ ห้องประชุม 2 วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 IMG_3642
 IMG_3652
 IMG_3647
 IMG_3646
 IMG_3638
 IMG_3640
 IMG_3658
 
 
 
 
 
 
<Previous