ทอดกฐินสามัคคี
IMG_2958 ทอดกฐินสามัคคี    
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี  เพื่อทอดถวาย ณ วัดลำปางธรรมาราม ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง พร้อมสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี  วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 IMG_2928
 IMG_2898
 IMG_2945
 232336
 IMG_2950
 IMG_2958
 IMG_2900
 IMG_2906
 232346
 232344
 232339
 
 
<Previous   Next>