หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 IMG_0859รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลฯ     
   พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ บริจาคโดยคุณ ไพศาล คุณเบญจมาศ  วุฒิศิริศาสตร์  ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง ประกอบด้วยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องผลิตอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง  รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
 IMG_0851บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จากคุณพงศ์ธาดา คุณอนุศรา  กมลประภาสวัสดิ์  ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อน
 20200528113254_IMG_9947-01ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกบริการตรวจรักษาพร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการ "ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19" โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้บริการทางการแพทย์ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ มียอดผู้รับบริการ 76 ราย โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 28 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19
 S__18137166มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ของพลทหารในสังกัด กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่เดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ และ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้เข้ามอบถุงยังชีพ สิ่งของ อุปโภค บริโภค เบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา วันที่ 1 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
ดูแลสวัสดิการกำลังพลบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 timeline_20200421_184412ดูแลสวัสดิการกำลังพลบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุณยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32  ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักราชการ โดยมีพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านพักเขต 2 รพ.ค่ายฯ วันที่ 21 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 51 - 60 of 445