หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
 17ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ประจำปี 2563   ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ  ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรและช่วยควบคุมการฝึกซ้อม ตลอดห้วงวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563  
อ่านต่อ..
บรรยายวิชาการ “Hyperthyroidism”
 7บรรยายวิชาการ "Hyperthyroidism"   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  หัวข้อ  "Hyperthyroidism" โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิง ศุภวรรณ บูรณพิร อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ..
วันพยาบาลแห่งชาติ 2563
DSC_6126 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2563  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 2563  โดยมี พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ถามตอบปัญหาสุขภาพผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ณ ลานเกียรติยศ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก
 timeline_20201012_090701วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 20 รูป  และพิธีต่อเนื่องสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   12 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
กิจกรรมเสนาสนเทศ
 9กิจกรรมเสนาสนเทศ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  จัดอบรมเสนาสนเทศ  ให้กำลังพลของโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเน้นย้ำให้แผนกฝ่าย และกำลังพลปฏิบัติงานในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมรับการอบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดการเสนาสนเทศเป็น 2 รอบ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 50 of 445