หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
S__7880808 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย  พันเอก  อรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนกองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน  ภายในกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  มียอดประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 54 ราย ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
อ่านต่อ..
งานQMRTA3
  วันที่ประกาศ    เลขที่สัญญา                  รายการ
 7 พ.ย.61 019-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 6 พ.ย.61 018-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 5 พ.ย.61 017.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 5 พ.ย.61 017-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 5 พ.ย.61 016-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 2 พ.ย.61 015-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 7 พ.ย.61 ซ.019-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 29 ต.ค.61 จ.005-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 ต.ค.61 จ.004-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 ต.ค.61 จ.002-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 24 ต.ค.61 ซ.008-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 ต.ค.61 ซ.005.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 ต.ค.61 ซ.002.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 ต.ค.61 ซ.005-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 ต.ค.61 ซ.003-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 ต.ค.61 ซ.001-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 17 ต.ค.61 ซ.002-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 17 ต.ค.61 ซ.001.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 ต.ค.61 013-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 ต.ค.61 008.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 ต.ค.61 009-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 ต.ค.61 008-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 24 ต.ค.61 007-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 24 ต.ค.61 006-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 ต.ค.61 002-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 ต.ค.61 001-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 ต.ค.61 009.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 ต.ค.61 009-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 ต.ค.61 007-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 ต.ค.61 005-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 ต.ค.61 004-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 17 ต.ค.61 006-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 17 ต.ค.61 003-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 17 ต.ค.61 จ.001-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 2 พ.ย.61 018.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 2 พ.ย.61  จ.006-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 1 พ.ย.61  ซ.004-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 1 พ.ย.61 018-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 31 ต.ค.61 017-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 31 ต.ค.61 015-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 31 ต.ค.61 014.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 30 ต.ค.61 ซ.003-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 30 ต.ค.61 014-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 29 ต.ค.61 013.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 29 ต.ค.61 012.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 ต.ค.61 จ.003-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 ต.ค.61 013-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 ต.ค.61 012-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 ต.ค.61 011.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 ต.ค.61 010-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 24 ต.ค.61 012.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 ต.ค.61 011-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 ต.ค.61 010.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
  
งานQMRTA2
25 ต.ค.61
วันที่ประกาศ                เลขที่สัญญา                             รายการ
 22 ต.ค.61 จ.005-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61 จ.004-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 จ.002-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 ซ.019-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.008-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.005.2-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.005.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.005-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.003-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.002.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.002-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.001.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61  ซ.001-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 019-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 018-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 017.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 017-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 016-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ต.ค.61 015-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 013-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 009-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 008.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 008-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 007-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 006-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 002-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 001-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61 018.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61 018-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61 017-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61 015-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61  ซ.004-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61  ซ.003-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 22 ต.ค.61  จ.006-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61  จ.003-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 014.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 014-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 013.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 013-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 011.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ต.ค.61 010.2-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 18 ต.ค.61 012.2-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 012.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 012-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 011-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 010.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 16 ต.ค.61 010-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 จ.001-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 009.1-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 009-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 007-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 006-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 005-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 004-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ต.ค.61 003-62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
งานQMRTA1
11
อ่านต่อ..
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่
 IMG_3750พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดย  พันเอก  อรรณพ ธรรมลักษมี  เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2  โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ ลานศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32  จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการฝึกของน้องทหารใหม่ทุกนาย เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 688