หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
 IMG_0283บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สนับสนุนการปรับปรุงระบบโครงสร้างห้องทันตกรรม เพื่อการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จาก คุณณรงค์  ปัทมะเสวี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 26 มกราคม 2565
อ่านต่อ..
ดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา
 DSC_0162ดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา 
    พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทีมแพทย์ พยาบาลเข้าไปเยี่ยมในพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวของ  พลฯ ศุภกิจ ทายะรินทร์ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2564 ที่อยู่ในห้วงการฝึก โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด  รวมทั้งให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลลูกและภรรยาหลังคลอด ณ บ้านนาป้อใต้ ซอย 7 ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมือง  ลำปาง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ..
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
 10ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัด สร้างศาลาปฏิบัติธรรม สังฆประชาสามัคคีฯ โดยทอดถวาย ณ วัดบ้านไร่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ จงพลันสำเร็จทุกประการเทอญฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ..
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 DSC_9213วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และพิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   12 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ..
วันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
 DSC_9024วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
    พันเอก อณุศิษย์  พรมมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและกล่าวสดุดีเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของ พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  วันที่ 5 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 652