หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
 timeline_20200114_114129โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.32 เข้าร่วมกิจกรรม "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เป็นโครงการสร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเอง ในโอกาสนี้ ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู่ว่าราชการจังหวัดลำปาง และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่  14 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
0114 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  มีการให้ความรู้เชิงปฏิบัติเรื่องการกู้ชีพ การแสดงบนเวที การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญวันเด็กให้กับบุตรข้าราชการ และเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารและส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  วันที่  11 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 0021

ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ให้การต้อนรับ  พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทราภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  16 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ..
ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่
129 ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ 
    งานเวชกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก วศะ กสิวัฒน์ ,พันโท หญิง จิตรมาศ ช่วยหนู พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บ  ในหน่วยฝึกทหารใหม่  ห้วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่   ร.17 ,ป.พัน17 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ จังหวัดพะเยา
- วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่  มทบ.37 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.ร.7 จว.เชียงใหม่  ,ร.7 พัน.1 ,ป.พัน.7  จังหวัดเชียงใหม่  
อ่านต่อ..
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 timeline_20191204_104317พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป   โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   4 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 587