หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 timeline_25650704_093644กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2565 โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณรอบอาคารโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
อ่านต่อ..
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32
 a5วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำกำลังพล โรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32        โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน  ณ ลานประกอบพิธีมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  
อ่านต่อ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
    งานส่งเสริมสุขภาพและงานประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 4 ปี 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมีทีมนักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งทีมวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ห้องประชุม 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 IMG_1193สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สนับสนุนการปรับปรุงระบบโครงสร้างห้องทันตกรรม เพื่อการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จาก คุณพ่อมงคล คุณแม่เจียมศรี  บรูมินเหนทร์ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อมงคล-คุณแม่เจียมศรี  และครอบครัวบรูมินเหนทร์ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 14 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
บริจาครถไฟฟ้าสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
IMG_1210 บริจาครถไฟฟ้าสนับสนุนการบริการทางการแพทย์    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบรถไฟฟ้า จากคุณบุญศรี พรหมจรรย์ เพื่อสนับสนุนงานขนส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อของแผนกงานจ่ายกลางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อจ่ายให้หน่วยใช้งาน ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ คุณบุญศรี พรหมจรรย์ และครอบครัว เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 14 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 454