หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
2020_16.7.3 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบตัววัดเพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง  ณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  วันที่ 3 กรกฏาคม 2563  
อ่านต่อ..
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
 2962020_8มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2563 แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ..
โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"
 IMG_0962โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี พร้อมงานเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกำลังพลและครอบครัว ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดวงจรการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้หมั่นสำรวจ เก็บบ้าน เก็บขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมมิให้มีแหล่งน้ำขัง  บริเวณชุมชนบ้านพักกำลังพล มทบ.32 (เขต 1) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 IMG_0859รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลฯ     
   พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ บริจาคโดยคุณ ไพศาล คุณเบญจมาศ  วุฒิศิริศาสตร์  ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง ประกอบด้วยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องผลิตอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง  รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
 IMG_0851บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จากคุณพงศ์ธาดา คุณอนุศรา  กมลประภาสวัสดิ์  ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 613