หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
 IMG_4217การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี และ พันเอกหญิง พรทิพา จันทร์ณรงค์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่ตัวแทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ทาง มทภ.3 ได้กรุณาสนับสนุนวัตถุดิบ แอลกอฮอล์ 95% ทั้งหมด 100 ลิตร และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับหน่วยทหารทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, มทบ.32 ,ร้อย.ฝรพ.3, ศฝ.นศท.มทบ.32  และหน่วย ร.17 พัน.2  เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
รับมอบรับมอบผลิตภัณฑ์เอทานอลเพื่อการสาธารณสุข
 IMG_4078รับมอบรับมอบผลิตภัณฑ์เอทานอลเพื่อการสาธารณสุข 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ,หัวหน้ากองเภสัชกรรม รับมอบผลิตภัณฑ์เอทานอลเพื่อการสาธารณสุข  จากกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 90 ลิตร เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณจากกระทรวงการคลัง  โดยกรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 20 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
95772 รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบหน้ากากอนามัย จากตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง  เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 18 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
รับบริจาครถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
 timeline_20200317_102733รับมอบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสนับสนุนการบริการทางการแพทย์    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จากตัวแทนกลุ่มครูสมาธิรุ่น 37 จังหวัดลำปาง มูลค่ารวม 29,800 บาท เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณกลุ่มครูสมาธิรุ่น 37 จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 17 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 IMG_3791วันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม  ครบรอบปีที่ 53  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2563
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 603