หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
 0116กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  2562 ณ สนามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติเรื่องการกู้ชีพ การแสดงบนเวที การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญวันเด็กให้กับบุตรข้าราชการ รวมทั้งเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน  โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารและส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  วันที่  12 มกราคม 2562 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
ADV3.2
วันที่ประกาศ      เลขที่สัญญา                  รายการ
 9 ม.ค.62 00399.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00397.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00395.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00393.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00392.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00389.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00387.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00385.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00377.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00375.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00353.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 9 ม.ค.62 00306.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00396.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00394.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00390.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00386.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00384.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00381.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00373.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00348.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00347.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 8 ม.ค.62 00022.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00382.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00368.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00363.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00360.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00358.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00356.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ม.ค.62 00329.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00380.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00378.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00374.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00372.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00370.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00362.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00359.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00352.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00351.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00350.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00349.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00346.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00344.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00339.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00330.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00327.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00313.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 3 ม.ค.62 00309.62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (หน้าถัดไป)
อ่านต่อ..
ADV2.2
วันที่ประกาศ                เลขที่สัญญา                             รายการ
 2 ม.ค.61 00399.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00397.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00396.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00395.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00394.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00393.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00392.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00390.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00389.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00387.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00386.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00385.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 28 ธ.ค.61 00384.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ธ.ค.61 00382.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ธ.ค.61 00381.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 25 ธ.ค.61 00380.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 24 ธ.ค.61 00378.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00377.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00375.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00374.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00373.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00372.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00370.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00369.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00368.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00363.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00362.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00360.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00359.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00358.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 21 ธ.ค.61 00356.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 20 ธ.ค.61 00353.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 20 ธ.ค.61 00352.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 20 ธ.ค.61 00351.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 20 ธ.ค.61 00350.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 20 ธ.ค.61 00349.62  ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ธ.ค.61 00348.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ธ.ค.61 00347.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ธ.ค.61 00346.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 19 ธ.ค.61 00344.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 18 ธ.ค.61 00339.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 17 ธ.ค.61 00330.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 14 ธ.ค.61 00329.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 14 ธ.ค.61 00327.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 12 ธ.ค.61 00313.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 11 ธ.ค.61 00309.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 11 ธ.ค.61 00306.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 4 ต.ค.61 00022.62 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (หน้าถัดไป)
อ่านต่อ..
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
 IMG_4968ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร         
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ทีมผู้บริหาร ,กำลังพลของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ และสวัสดีปีใหม่ 2562 เพื่อขอพรจากท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
กิจกรรมปั่นฮอมบุญ
 0085กิจกรรมปั่นฮอมบุญ
    ชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ ได้แก่​ ชมรมจักรยานบรรเทิง​ ,ชมรมเสือลายพราง​ มทบ.32 ,กลุ่มดอกตะล่อม​  และชมรมกู้ภัยนครลำปาง ได้จัดกิจกรรม "ปั่นฮอมบุญ" ร่วมแรงร่วมใจเสียสละเวลา​ปั่นจักรยาน รับบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่ามหากุศล ในพื้นที่เทศบาลเมือง​ลำปาง​ ตั้งแต่เวลา​ 0600-1000 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รวมยอดที่ได้รับบริจาค 163,740.50 บาท ทางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมทำบุญและทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญกับทางโรงพยาบาลได้ โดยติดต่อได้ที่ ร้อยตรี พงพัฒน์ อาลัย โทร.098-707-8762
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 693