หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
ทอดกฐินสามัคคี
0019 ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สมทบทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ณ.วัดท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ลำปาง โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ..
มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
 S__14311679_0มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  พลโท ชาญชัย  ติกขะปัญโญ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  พลตรี นิมิตร์  สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยทางมูลนิธิได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 3,692,000 บาท  ให้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน 2558  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง  ณ.ห้องสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก    วันที่ 29 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ..
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
 timeline_20190927_104008กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธี "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลานกิจกรรมมณฑลทหารบกที่ 32 และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณถนนสายลำปาง-งาว ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำสาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ชุมชนบ้านพักค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2  วันที่ 27 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์
timeline_20190926_180930 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกภาคสนามในระดับหน่วย นักเรียนพลเสนารักษ์  หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์     ประเภท 8 สัปดาห์  รุ่นปี 2562  ที่ออกฝึกภาคสนาม การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บทางยุทธวิธีในกลางวันและกลางคืน รวมทั้งการฝึกดำรงชีพในป่า ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
ออกหน่วยแพทย์ฝังเข็มแบบจีนเคลื่อนที่
 timeline_20190923_190634ออกหน่วยแพทย์ฝังเข็มแบบจีนเคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนพิธีมอบปั๊มน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านหล่ายห้องปุ๊สามัคคี  ตำบลสบปราบ ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาให้คำปรึกษาโรคทั่วไป และตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน โดยมีพลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ข้าราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 724