หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อน
 20200528113254_IMG_9947-01ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกบริการตรวจรักษาพร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการ "ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19" โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้บริการทางการแพทย์ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ มียอดผู้รับบริการ 76 ราย โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 28 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19
 S__18137166มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ของพลทหารในสังกัด กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่เดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ และ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้เข้ามอบถุงยังชีพ สิ่งของ อุปโภค บริโภค เบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา วันที่ 1 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
ดูแลสวัสดิการกำลังพลบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 timeline_20200421_184412ดูแลสวัสดิการกำลังพลบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุณยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32  ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักราชการ โดยมีพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านพักเขต 2 รพ.ค่ายฯ วันที่ 21 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม
 IMG_4758รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์  เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 วงเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และ คุณผกาย  จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ วันที่ 17 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
รับมอบ ตู้ความดันลบ
 IMG_4700รับมอบ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กรุณาส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสรุศักดิ์มนตรี โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 15 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 608