หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด
Blog - Content Section Layout
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
 timeline_20190709_174227ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบตัววัดเพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง  ณ วัดลำปางธรรมาราม จังหวัดลำปาง  วันที่ 9 กรกฏาคม 2562   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
วันพยาบาลสากล
timeline_20190514_124049 วันพยาบาลสากล  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล โดยมี พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานกิจกรรม "พยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล ตลอดจนพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในสังคมมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่หลากหลายในปัจจุบันก็ตาม ณ ลานเกียรติยศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 14 พ.ค.2562   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 IMG_8077ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร 
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้การต้อนรับ พันเอก ณรงค์ น้อยนารถ  รองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ( รภท.ศอพท. ) ในโอกาสตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ ห้องประชุม 2  วันที่ 1 พฤศภาคม 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
พิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง
 IMG_7980พิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง  
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง ผลัดที่ 1 ปี 2562 พร้อมนำทีมแพทย์ พยาบาลร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน เรื่องสุขภาพอนามัยความปลอดภัยจากการฝึกของน้องทหารใหม่ทุกนาย เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครอง โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ สนามหน้ากองบังคับการ ร. 17 พัน. 2 จังหวัดลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
QMRTA3.1
วันที่ประกาศ    เลขที่สัญญา                  รายการ
 29 มี.ค.62 124.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 29 มี.ค.62 123.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 29 มี.ค.62 107.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 28 มี.ค.62 121.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 27 มี.ค.62 127-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 27 มี.ค.62 122.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 27 มี.ค.62 121.3-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 27 มี.ค.62 120.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 มี.ค.62 126.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 มี.ค.62 126-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 26 มี.ค.62 118.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 มี.ค.62 119.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 มี.ค.62 125.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 มี.ค.62 125-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 มี.ค.62 116.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 22 มี.ค.62 113-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 มี.ค.62 124.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 มี.ค.62 121.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 มี.ค.62 120.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 มี.ค.62 120-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 มี.ค.62 117.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 20 มี.ค.62 119-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 20 มี.ค.62 116.2-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 มี.ค.62 124-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 มี.ค.62 121-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 มี.ค.62 118-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 มี.ค.62 117-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 มี.ค.62 123-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 มี.ค.62 117.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 มี.ค.62 116-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 15 มี.ค.62 122-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 15 มี.ค.62 115-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 15 มี.ค.62 114-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 15 มี.ค.62 110-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 14 มี.ค.62 108-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 14 มี.ค.62 106.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 14 มี.ค.62 105-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 13 มี.ค.62 104-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 13 มี.ค.62 103.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 13 มี.ค.62 101-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 12 มี.ค.62 103-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 11 มี.ค.62 102-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 11 มี.ค.62 101.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 7 มี.ค.62 106-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 มี.ค.62 ซ.035-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 มี.ค.62 ซ.037.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 20 มี.ค.62 ซ.034-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 19 มี.ค.62 ซ.037-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 12 ก.พ.62 ซ.027-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 12 ก.พ.62 ซ.026-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 1 ก.พ.62 ซ.023.1-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 ม.ค.62 ซ.023-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 21 ม.ค.62 ซ.022-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 17 ม.ค.62 ซ.021-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 มี.ค.62 จ.039-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 มี.ค.62 จ.038-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 มี.ค.62 จ.036-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 18 มี.ค.62 จ.035-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 มี.ค.62 จ.032-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 4 ก.พ.62 จ.025-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 28 ม.ค.62 จ.021-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 25 ม.ค.62 จ.020-62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
  

 หน้าถัดไป

อ่านต่อ..
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 710