p11
checkup
010961
011162
111162

อ่านต่อ..
0019 ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สมทบทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ณ.วัดท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ลำปาง โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ..
 S__14311679_0มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  พลโท ชาญชัย  ติกขะปัญโญ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  พลตรี นิมิตร์  สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยทางมูลนิธิได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 3,692,000 บาท  ให้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน 2558  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง  ณ.ห้องสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก    วันที่ 29 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190927_104008กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธี "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลานกิจกรรมมณฑลทหารบกที่ 32 และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณถนนสายลำปาง-งาว ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำสาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ชุมชนบ้านพักค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2  วันที่ 27 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
timeline_20190926_180930 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกภาคสนามในระดับหน่วย นักเรียนพลเสนารักษ์  หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์     ประเภท 8 สัปดาห์  รุ่นปี 2562  ที่ออกฝึกภาคสนาม การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บทางยุทธวิธีในกลางวันและกลางคืน รวมทั้งการฝึกดำรงชีพในป่า ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190923_190634ออกหน่วยแพทย์ฝังเข็มแบบจีนเคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนพิธีมอบปั๊มน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านหล่ายห้องปุ๊สามัคคี  ตำบลสบปราบ ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาให้คำปรึกษาโรคทั่วไป และตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน โดยมีพลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ข้าราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190913_173148รางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบริการภาครัฐ โดยคณะกรรมการ ก.พ.ร.
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ ประจำปี 2562  ผลงาน " ใบรับรองแพทย์เกณฑ์ทหารโปร่งใส ด้วยระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) " เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)    ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 S__86622222รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 2562  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ด้านหลักการ สาขาบริการภาครัฐ ในงาน " วันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 "  ผลงานโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหินอัจฉริยะ (Glucoma Checker)  เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ 5 กันยายน 2562  
อ่านต่อ..
 0005คลินิกตรวจสุขภาพ "วันฮักกันยามเฒ่า" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำโครงการคลินิกตรวจสุขภาพข้าราชการทหารบำนาญ   "วันฮักกันยามเฒ่า" สำหรับข้าราชการทหารบำนาญในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อรับการดูแลสุขภาพกายประจำปี  พบปะเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระสบการณ์    ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมรับประทานอาหารเช้า โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษา ดูแลตรวจร่างกายทั่วไป รวมทั้งให้ความรู้เฉพาะด้านในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุม 1 ห้วงวันที่  8-19 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190812_121309พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลฯ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๘ รูป  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่   12 สิงหาคม 2562 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 0056มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2562  แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี ทุนเรียนดีผู้มีรายได้น้อยและทุนสนับสนุนการศึกษา รวมจำนวน 136 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1  วันที่  31 ก.ค.2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
6  โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี พร้อมงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์ร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลาย โดยการเดินเคาะประตูหน้าบ้านรณรงค์ให้ความรู้ในการช่วยป้องกันลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก ให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2 และชุมชนบ้านต้าหน้าค่ายฯ วันที่   25 กรกฏาคม 2562
อ่านต่อ..
timeline_20190328_220232 โครงการจัดทัพคัดกรองโรคทรวงอกเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ
    พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกคัดกรองทรวงอกเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มและทำการรักษาตามมาตรฐานอย่างรวดเร็วและถูกวิธี ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยมี พลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดโครงการ ระยะเวลาการจัดโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 และจะขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปางจนครอบคลุมพื้นที่  ณ วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2562
อ่านต่อ..
 53121423_415807932504752_3789826786339061760_oวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ครบรอบปีที่ 52  วันที่ 7 มีนาคม  พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยมี พลโทสิทธิชัย  จิตสมจินต์  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
pr1

 25

surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(กองเภสัช)  อ่านประกาศ 
2. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์ )  อ่านประกาศ 
3. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1  อ่านประกาศ 
4. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานซักรีด  อ่านประกาศ 

pr2
ประกาศจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (แบบ บก.05)

3. ประกาศเชิญชวน

4. เอกสารประกวดราคา

5. ร่างขอบเขต (TOR)

6. ภาคผนวก ข.

7. ภาคผนวก ค.(ตอน 1)

8.ภาคผนวก ค.(ตอน 2) 

9. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ 

10. คุณลักษณะโปรแกรมทางการแพทย์

11. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา  


ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1