pr
 covid19

dental
p11
checkup
020963
040164

อ่านต่อ..
 2รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและอุปกรณ์
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก และอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโควิด 19  เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ของบุคลากรทางการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ส่งมอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ..
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0029โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกภาคสนามให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่ราชการสนามและสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองโดยเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 "DMHTT"  วันที่  20 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.752 ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 21 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.1723  ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังให้การดูแลประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบของฐานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่
อ่านต่อ..
 6วันกองทัพไทย ประจำปี 2564
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยภาคเช้ามีกิจกรรมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในส่วนกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   มีการประกอบพิธีสงฆ์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต จากกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32  ,นักศึกษาวิชาทหารและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชวีรกรรม และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษไทย วันที่ 18 มกราคม 2564
อ่านต่อ..
S__4268365 รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์และเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
    เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 100 ปี  ครูบาบุญเป็ง จักรัตโน เจ้าอาวาสวัดห้วยฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ และเงินบริจาคสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 390,999 บาท  โดยมีพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีต่อไป ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ศิษยานุศิษย์ ครูบาบุญเป็ง จักรัตโน ทุกท่าน มา ณ ที่นี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ..
 DSC_1150พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   4 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ..
 120560ต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารบก   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ด้านการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วย รวมทั้งตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ของหน่วยโรงพยาบาลเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี "สวนสมุนไพร โฮงยา ศรีสุรศักดิ์" วันที่ 2 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ..
DSC_8619 โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ  
    พันเอก อณุศิษย์  พรมมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมสหวิชาชีพและงานส่งเสริมสุขภาพ  ของโรงพยาบาลฯ ออกไปให้การดูแลช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่ 32 ในพื้นที่ หมู่ 2 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นกำลังใจและให้การดูแลสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ให้บุตรกำลังพล วันที่   27 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ..
 52ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการขนย้ายผู้ป่วย 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2563 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุอัคคีภัยภายในห้องพักผู้ป่วย ICU เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกำลังพล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 32 ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง  รวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง วันที่  25  พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ..
 31ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ให้การต้อนรับ  พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทราภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  24 พฤศจิกายน 2563   
อ่านต่อ..
 17ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ประจำปี 2563   ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ  ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรและช่วยควบคุมการฝึกซ้อม ตลอดห้วงวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563  
อ่านต่อ..
 7บรรยายวิชาการ "Hyperthyroidism"   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  หัวข้อ  "Hyperthyroidism" โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิง ศุภวรรณ บูรณพิร อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ..
DSC_6126 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2563  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 2563  โดยมี พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ถามตอบปัญหาสุขภาพผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ณ ลานเกียรติยศ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 timeline_20201012_090701วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 20 รูป  และพิธีต่อเนื่องสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   12 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 9กิจกรรมเสนาสนเทศ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  จัดอบรมเสนาสนเทศ  ให้กำลังพลของโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเน้นย้ำให้แผนกฝ่าย และกำลังพลปฏิบัติงานในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมรับการอบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดการเสนาสนเทศเป็น 2 รอบ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 5โครงการ Surasak  Green & Clean Hospital
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน "รณรงค์โครงการ Surasak  Green & Clean Hospital"   โดยมี พันเอกหญิงหนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล นำกำลังพลโรงพยาบาล เดินรณรงค์กิจกรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของตน    วันที่  16 กันยายน 2563 
อ่านต่อ..
s1 โรงพยาบาลที่ผลการปฏิบติเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
    พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มอบรางวัลแก่ผู้บังคับหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  รางวัล "โรงพยาบาลกองทัพบกที่ผลการปฏิบติที่เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ" ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  (ปฏิบัติงานกองเภสัชกรรม) อ่านประกาศ  
2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    อ่านประกาศ  

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1