pr
 covid19
dental
011164
p11
15
q1
อ่านต่อ..
 DSC_0162ดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา 
    พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทีมแพทย์ พยาบาลเข้าไปเยี่ยมในพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวของ  พลฯ ศุภกิจ ทายะรินทร์ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2564 ที่อยู่ในห้วงการฝึก โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด  รวมทั้งให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลลูกและภรรยาหลังคลอด ณ บ้านนาป้อใต้ ซอย 7 ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมือง  ลำปาง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ..
 10ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัด สร้างศาลาปฏิบัติธรรม สังฆประชาสามัคคีฯ โดยทอดถวาย ณ วัดบ้านไร่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ จงพลันสำเร็จทุกประการเทอญฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ..
 DSC_9213วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และพิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   12 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ..
 DSC_9024วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
    พันเอก อณุศิษย์  พรมมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและกล่าวสดุดีเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของ พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  วันที่ 5 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ..
 DSC_8689ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 2564
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  ณ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 24 กันยายน 2564
อ่านต่อ..
 S__4276262เตรียมความพร้อมกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม 
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดคลินิกตรวจสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ( Pre Deploy ) ให้แก่กำลังพล ร.17 พัน 2 ที่เตรียมไปปฏิบัติราชการ  โดยให้การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือด  X-Ray ปอด ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจคัดกรองผล ATK  รวมทั้งให้การสร้างเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน การดูแลสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังโรคในสนาม  จำนวน 43 นาย  ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 23 กันยายน 2564
อ่านต่อ..
 DSC_8486สนับสนุนเครื่องมือสื่อสารโรงพยาบาลสนาม
    พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ จากตัวแทนบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ณ ศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 16 กันยายน 2564
อ่านต่อ..
 S__3719327ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ดำเนินการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกิจกรรม "แพ็คคู่ จูงมือ ฉีดวัคซีนโควิด-19" ให้แก่ประชาชนกลุ่ม 608 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค)  รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อม ลูกหลาน หรือผู้ดูแล  โดยมียอดผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 264 คน ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 8 กันยายน 2564
อ่านต่อ..
 DSC_8297เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม
    พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ณ ศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 32 จากคุณมาโนช  ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และ คุณประกอบ  ปะระมะ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
1. เตียงนอนกระดาษแข็ง ที่นอน หมอน ผ้าห่ม และชุดของใช้ส่วนตัว จำนวน 20 ชุด
2. อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ สามารถใช้ซ้ำ ทำความสะอาดได้ (PAPR) จำนวน 2 ชุด
ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 2 กันยายน 2564
อ่านต่อ..
 timeline_20210901_154452โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลค่ายฯ
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยม ดูแลความก้าวหน้า การเตรียมการปลูกพืชผักหมุนเวียนบริเวณชุมชนบ้านพักกำลังพล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี (เขต 2) และแปลงปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รอบอ่างเก็บน้ำโครงการแก้มลิง เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในหน่วยงาน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี "สวนสมุนไพร โฮงยา ศรีสุรศักดิ์" วันที่ 1 กันยายน 2564
อ่านต่อ..
 S__3432767คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับทหารที่เตรียมปลดประจำการ
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ในโอกาสมาติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดทดสอบเอทีเค (Antigen Test Kit) ให้กับทหารกองประจำการที่เตรียมปลดประจำการ ในวันที่ 31 ส.ค.64 ยอดทั้งสิ้น 42 นาย โดยผลตรวจทุกนายออกมาเป็นลบ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนว่าทหารทุกนายที่กลับจากการรับใช้ประเทศ จะไม่กลับไปสร้างคลัสเตอร์ให้กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ณ จุดตรวจโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 30 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ..
 S__3432756เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค)  รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนจองและเดินทางมาฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมสถานการณ์โรค พร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2564
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm
17

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เรื่องผลสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ (ปฏิบัติงานกองเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา   (18 พ.ย.64)  อ่านประกาศ     
2. ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง ผลสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา   (17 พ.ย.64)  อ่านประกาศ        

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1