pr
den
010765
p11
15
q1
อ่านต่อ..
 DSC_1212พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 20 รูป  โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 
อ่านต่อ..
DSC_1035 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคม จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อเพื่อควบคุมคุณภาพหน่วยให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
อ่านต่อ..
DSC_0707 มูลนิธิโรตารีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการทุนสมทบมูลนิธิโรตารี (Rotary Humanitation Project GG#2229588)  จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวม 1,063,174.82 บาท  ประกอบด้วย
1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
2.  เครื่องช่วยหายใจแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องดูดเสมหะ (Suction) จำนวน 2 เครื่อง 
4. ชุด PPE จำนวน 20 ชุด
5.  เตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 5 เตียง
ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ The Rotary Foundation  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565
อ่านต่อ..
 a14วางศิลาฤกษ์ฐานประดิษรูปปั้นพระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานประดิษรูปปั้นพระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.80 เมตร บริเวณหน้าอาคารแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565
อ่านต่อ..
 LINE_ALBUM_2022.7.26%20_1_220726_8กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภัคดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 โดยนำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
 d5โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกหน่วยภาคสนามให้การดูแลสุขภาพกาย ,สุขภาพจิต ดูแลความเป็นอยู่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ราชการสนาม และสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง การคัดกรองด้วย Self ATK  ให้แก่กองกำลังผาเมือง ฐานปฏิบัติการแม่นาว อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  21 กรกฏาคม 2565
อ่านต่อ..
 3ดูแลสวัสดิการครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
    พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี สนับสนุนชุดหมอเดินเท้าเข้าไปเยี่ยมในพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ ดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และมอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้กับครอบครัวของทหารกองประจำการผลัดใหม่ สังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 ที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 19 กรกฏาคม 2565
อ่านต่อ..
 c4ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาจิต อบรมธรรมะ ฝึกวิปัสสนา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ทำความสะอาดบริเวณรอบตัววัดเพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง  ณ วัดศรีชุม อำเภอเมือง ลำปาง วันที่ 7 กรกฏาคม 2565
อ่านต่อ..
 b2ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว.   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. ลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  4 กรกฏาคม 2565 ณ โรงเรียน ผาปังวิทยา ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ..
 timeline_25650704_093644กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2565 โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณรอบอาคารโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
อ่านต่อ..
 a5วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำกำลังพล โรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32        โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน  ณ ลานประกอบพิธีมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  
อ่านต่อ..
 6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
    งานส่งเสริมสุขภาพและงานประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 4 ปี 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมีทีมนักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งทีมวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ห้องประชุม 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
 397106เตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ รองรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ลำปาง วันที่ 2 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm
17

ข่าวรับสมัครงาน 
      1. ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ กองเภสัชฯ จำนวน 1 อัตรา   (4 ส.ค.65)  อ่านประกาศ            

pr2

♦ ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

♦ ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

     gpf1