pr

  
p11
checkup
010961
011162

อ่านต่อ..
 timeline_20200206_111356รณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนแออัดในจังหวัดลำปาง และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในพื้นที่ชุมชน ขนส่งจังหวัดลำปาง ,ตลาดรัตน (เก๊าจาว) ,ตลาดหลักเมือง และตลาดรัษฏา ห้วงวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_2767ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง   นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ อุปโภค บริโภค ไปบริการให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดห้วงฤดูแล้ง โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านต่อ..
 465579เตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัส  
    พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัสให้กำลังพลของโรงพยาบาลฯ   โดยมี พันเอกหญิง นภสมร ธรรมลักษมี ประธานทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง  "รับมือโคโรน่าไวรัส อย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก" รวมทั้งสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_2351รับมือโคโรน่าไวรัส อย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก
    งานป้องกันการติดเชื้อและงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  จัดอบรมเชิงวิชาการ โดยมี พันเอกหญิง นภสมร ธรรมลักษมี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง  "รับมือโคโรน่าไวรัส อย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก" ให้แก่กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_8203ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก 
    พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก ประจำปี 2563  โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32​ เป็นประธาน  ณ​ อนุสาวรีย์​ จอมพลและมหาอมาตย์​เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์​มนตรี  มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จังหวัดลำปาง วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20200122_205251โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกภาคสนามให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่ราชการสนามและสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 1742 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชน วันที่  22 มกราคม 2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20200119_111507วันกองทัพไทย 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ,พันเอก วศะ กสิวัฒน์ นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 ณ สนามหน้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยในภาคเช้าประกอบพิธีสงฆ์ ส่วนในภาคบ่าย เป็นพิธีสวนสนาม กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี พันเอก จิราวัฒน์ จุฬากุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  วันที่ 18 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
 timeline_20200114_114129โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.32 เข้าร่วมกิจกรรม "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เป็นโครงการสร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเอง ในโอกาสนี้ ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู่ว่าราชการจังหวัดลำปาง และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่  14 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
0114 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  มีการให้ความรู้เชิงปฏิบัติเรื่องการกู้ชีพ การแสดงบนเวที การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญวันเด็กให้กับบุตรข้าราชการ และเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารและส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  วันที่  11 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
 0021

ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ให้การต้อนรับ  พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทราภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  16 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ..
129 ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ 
    งานเวชกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก วศะ กสิวัฒน์ ,พันโท หญิง จิตรมาศ ช่วยหนู พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บ  ในหน่วยฝึกทหารใหม่  ห้วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่   ร.17 ,ป.พัน17 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ จังหวัดพะเยา
- วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่  มทบ.37 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.ร.7 จว.เชียงใหม่  ,ร.7 พัน.1 ,ป.พัน.7  จังหวัดเชียงใหม่  
อ่านต่อ..
 timeline_20191204_104317พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป   โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   4 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190913_173148รางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบริการภาครัฐ โดยคณะกรรมการ ก.พ.ร.
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ ประจำปี 2562  ผลงาน " ใบรับรองแพทย์เกณฑ์ทหารโปร่งใส ด้วยระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) " เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)    ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 S__86622222รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 2562  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ด้านหลักการ สาขาบริการภาครัฐ ในงาน " วันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 "  ผลงานโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหินอัจฉริยะ (Glucoma Checker)  เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ 5 กันยายน 2562  
อ่านต่อ..
pr1

 25

surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(กองเภสัช)  อ่านประกาศ 

pr2
ประกาศแผนการประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ (Colomo Vedeoscope) 
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ 

2. ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ 

3. ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ 


ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1