pr
 covid19

dental
p11
15
q1
090464

อ่านต่อ..
 IMG_1486รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินบริจาค สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
1. ชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเงิน ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
2. คุณฉัตรแก้ว สิริภัทราวรรณ บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) บริจาคกล่องบรรจุอาหารจำนวน 6 แพ็ค (300ใบ)  
    ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิตและคุณฉัตรแก้ว เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 30 เมษายน 2564
อ่านต่อ..
 S__26460294ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลเถิน และชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลแม่พริก จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่  25  มีนาคม 2564
อ่านต่อ..
 DSC_2798วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม2564  ครบรอบปีที่ 54  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  5  มีนาคม 2564
อ่านต่อ..
DSC_2957 ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง   นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ อุปโภค บริโภค ไปบริการให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดห้วงฤดูแล้ง โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  5  มีนาคม 2564
อ่านต่อ..
 2รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและอุปกรณ์
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก และอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโควิด 19  เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ของบุคลากรทางการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ส่งมอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ..
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0029โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกภาคสนามให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่ราชการสนามและสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองโดยเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 "DMHTT"  วันที่  20 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.752 ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 21 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.1723  ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังให้การดูแลประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบของฐานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่
อ่านต่อ..
 6วันกองทัพไทย ประจำปี 2564
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยภาคเช้ามีกิจกรรมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในส่วนกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   มีการประกอบพิธีสงฆ์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต จากกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32  ,นักศึกษาวิชาทหารและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชวีรกรรม และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษไทย วันที่ 18 มกราคม 2564
อ่านต่อ..
S__4268365 รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์และเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
    เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 100 ปี  ครูบาบุญเป็ง จักรัตโน เจ้าอาวาสวัดห้วยฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ และเงินบริจาคสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 390,999 บาท  โดยมีพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีต่อไป ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ศิษยานุศิษย์ ครูบาบุญเป็ง จักรัตโน ทุกท่าน มา ณ ที่นี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ..
 DSC_1150พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   4 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ..
 120560ต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารบก   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ด้านการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วย รวมทั้งตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ของหน่วยโรงพยาบาลเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี "สวนสมุนไพร โฮงยา ศรีสุรศักดิ์" วันที่ 2 ธันวาคม 2563
อ่านต่อ..
 52ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการขนย้ายผู้ป่วย 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2563 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุอัคคีภัยภายในห้องพักผู้ป่วย ICU เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกำลังพล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 32 ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง  รวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง วันที่  25  พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ..
 31ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ให้การต้อนรับ  พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทราภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  24 พฤศจิกายน 2563   
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm
17

ข่าวรับสมัครงาน 
1. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง  ประกาศวันที่ 2 มี.ค.64      อ่านประกาศ  

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1