pr
 covid19

  
p11
checkup
020963
011162

อ่านต่อ..
 5โครงการ Surasak  Green & Clean Hospital
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน "รณรงค์โครงการ Surasak  Green & Clean Hospital"   โดยมี พันเอกหญิงหนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล นำกำลังพลโรงพยาบาล เดินรณรงค์กิจกรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของตน    วันที่  16 กันยายน 2563 
อ่านต่อ..
s1 โรงพยาบาลที่ผลการปฏิบติเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
    พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มอบรางวัลแก่ผู้บังคับหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  รางวัล "โรงพยาบาลกองทัพบกที่ผลการปฏิบติที่เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ" ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก
อ่านต่อ..
 DSC_2491เยี่ยมผู้ป่วยประกันตนในสถานพยาบาล 
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ให้การต้อนรับประกันสังคมจังหวัดลำปางและคณะ  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันตนตามโครงการประกันสังคม ที่เข้าพักรักษาตัว ณ สถานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาประกันสังคม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยประกันตนที่พำนักรักษาในหน่วยสถานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่  3 กันยายน 2563 
อ่านต่อ..
 DSC_2343พิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง  
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง ผลัดที่ 1 ปี 2563 พร้อมนำทีมแพทย์ พยาบาลร่วมสนับสนุนการดูแลทหารใหม่ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน เรื่องสุขภาพอนามัย มาตรฐานความปลอดภัยจากการฝึก ของน้องทหารใหม่ทุกนาย เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครอง โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองบังคับการ ร. 17 พัน. 2 จังหวัดลำปาง วันที่ 1 กันยายน 2563 
อ่านต่อ..
2020_16.7.3 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบตัววัดเพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง  ณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  วันที่ 3 กรกฏาคม 2563  
อ่านต่อ..
 2962020_8มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2563 แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ..
 IMG_0962โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี พร้อมงานเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกำลังพลและครอบครัว ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดวงจรการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้หมั่นสำรวจ เก็บบ้าน เก็บขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมมิให้มีแหล่งน้ำขัง  บริเวณชุมชนบ้านพักกำลังพล มทบ.32 (เขต 1) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_0859รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลฯ     
   พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ บริจาคโดยคุณ ไพศาล คุณเบญจมาศ  วุฒิศิริศาสตร์  ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง ประกอบด้วยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องผลิตอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง  รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_0851บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จากคุณพงศ์ธาดา คุณอนุศรา  กมลประภาสวัสดิ์  ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
 20200528113254_IMG_9947-01ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกบริการตรวจรักษาพร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการ "ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19" โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้บริการทางการแพทย์ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ มียอดผู้รับบริการ 76 ราย โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 28 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
 S__18137166มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ของพลทหารในสังกัด กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่เดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ และ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้เข้ามอบถุงยังชีพ สิ่งของ อุปโภค บริโภค เบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา วันที่ 1 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_3791วันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม  ครบรอบปีที่ 53  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2563
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานธุรการ ชั้น 4 (งานพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง     อ่านประกาศ  
2. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   อ่านประกาศ 
  2.1 พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ (ปฏิบัติงานกองเภสัชกรรม)  จำนวน 2 ตำแหน่ง     
  2.2 พนักงานไฟฟ้า ชั้น 1 (ปฏิบัติงานกองเภสัชกรรม)  จำนวน 1 ตำแหน่ง  
3. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    จำนวน 1 ตำแหน่ง  อ่านประกาศ 

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1